• Oppiaineita opiskellaan 3 oppituntia viikos-
    sa kuuden viikon ajan
  • Opiskelija opiskelee keskimäärin noin 6 oppiainetta yhdessä jaksossa
  • Oppitunti on 75 min
  • Jakson viimeinen eli 7. viikko on koeviikko
  • Koeviikko kestää 7 päivää
  • Koeviikolla on yhden oppiaineen koe päi-
    vän aikana
  • Koe kestää kolme tuntia klo 9.00-12.00.
    Ruokailun jälkeen alkaa seuraavan päivän kokeen valmisteleva tunti (kertaustunti).
  • Jaksotodistus jaetaan 5 kertaa lukuvuoden aikana
  • Laanilan lukiossa opiskellaan lukion opetus-
    suunnitelman mukaisesti
  • Oulun lukioissa voit valita kursseja myös toisten lukioiden kurssitarjottimilta. Lukio-
    laiset voivat sisällyttää 2. vuoden lukio-opintoihin ammatillisesti suuntautuvan opintojakson.

Laanilan lukio Hintantie 66 90650 Oulu

puh +358 (0)44 703 9294 (rehtori)

puh +358 (0)50 316 6619 (kanslia)