1. Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1)

 

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot.

 

Kurssi suoritetaan kolmen vuoden aikana. Teemoja opo1-kurssilla on mm. opintojen aloittaminen lukiossa, opiskelutekniikat, opintojen rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen, itsetuntemus, omien toimintamallien ja vahvuuksien tunnistaminen, työelämätietous, ylioppilastutkinto, ammatillinen suuntautuminen ja jatko-opintojen pohtiminen, jatko-opintoihin hakeutuminen, työelämään siirtyminen.

 

2. Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2)

 

Opinto-ohjauksen syventävän kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta keskeisiin kysymyksiin.

 

Opo2-kurssin teemoja on mm. itsetuntemuksen vahvistaminen ja henkilökohtaisen päätöksentekoprosessin tiedostaminen, mahdollisuus työelämään/jatko-opintopaikkaan tutustumiseen, henkilökohtaisen ura- ja elämänsuun- nitelman käynnistäminen.

 

 

3. Opiskelutekniikka (OP3)

 

Mitä Laanilan lukiossa voi opiskella? Miten lukiossa opiskellaan? Millainen on oppimistyylini? Jos minulla on oppimis- vaikeuksia, millaista tukea voin niihin saada? Opiskelutekniikan kurssi on tarkoitettu 1. vuoden opiskelijoille ja se suoritetaan 1.-2. jaksossa.

 

 

4. Tutorointi (OP4)

 

Tutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka on valittu ja koulutettu tehtäväänsä ensimmäisen vuoden keväällä. Tutorit toimivat vertaistukena opintojen käynnistämisessä 1. vuoden opiskelijoille. Kurssin yhtenä tavoitteena on opiskelijan kehittyminen vertaisohjaajana. Lisäksi tutorit toimivat koulun markkinointitehtävissä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Tutorkurssin tavoitteena on yhteishengen ja turvallisuuden lisääminen kouluyhteisössä. Opiskelija saa koulutuksen myötä valmiudet ymmärtää oman ja kouluyhteisön hyvinvoinnin perusedellytyksiä ja opiskelija rohkaistuu toimimaan niiden puolesta.

 

Laanilan lukio Hintantie 66 90650 Oulu

puh +358 (0)44 703 9294 (rehtori)

puh +358 (0)50 316 6619 (kanslia)